мэдээлэл авахад харилцах албан тушаалтан

      Зорилго: Тус байгууллагаас иргэдэд гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх, ил тод байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.

Албан тушаал Овог нэр Үзүүлэх үйлчилгээ Өрөө, Утасны дугаар Цахим хаяг
1 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ГХУХБ  хошууч А.Мөнхбат Байгуулага, аж ахуйн нэгжийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах, бэлэн байдлыг хангуулах талаар заавар зөвлөмж өгөх. Хамтран ажиллах 99677282
2 Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, ГТУБайцаагч, Хурандаа А.Дашням 

ахлах дэслэгч Б.Батсүх

1.Гал түймэр, гамшиг осол гарсан тухай акт, тодорхойлт гаргах2.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэлтээр   аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргах3.Барилга байгууламжын ажлын зураг төсөл хянаж дүгнэлт гаргах4.Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл, дүгнэлт гаргах5.Гал түймэр, гамшиг ослын шалтгаан нөхцлийг тогтоох 2 давхар 211 тоот утас99130651 

99201911

baachka_1717@yahoo.com
3 Ангиллын Сургалт, сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахмад Д.Энхбат 1.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэлтээр гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийх2.Гамшгаас хамгаалах сургууль дадлага хамтарч хийх 2 давхар 210 тоот утас 96639838 Dush.enkhbat@yahoo.com
4 Ахлах нягтлан бодогч хошууч П.Нарантуул Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн мэдээлэл, лавлагаа 2 давхар 203 тоотутас:99930593 naraa_333mn@yahoo.com
5 Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч ахлах ахлагч Д.Баярсайхан Гал түймэр гарсан тухай акт, тодорхойлот гаргах, архивын лавлагаа гаргахӨргөдөл гомдол хүлээн авах 2 давхар 205 тоот утас96645994 saihnaa_70@yahoo.com

Тайлбар: Байгууллагын үйл ажиллагаа,мэдээллийг www.dornogobi101.com  сайтаас авах. Харилцах албан тушаалтан ахлах дэслэгч М.Эрдэнэсайхан утас:91046304

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>