Тархалтын сургуулийг зохион байгуулав.

Тархалтын сургуулийг аймгийн “Саран хөхөө” театрт 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулж тухайн байгууллагын обьектыг тактикын үүднээс судалж тухайн байгууллагын ажилтан, албан хаагч нарт “Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах”, “Нурангид дарагдсан нэрвэгдэгсэдийг аврах”, Эмнэлгийн анхан шатны тусламж”, үзүүлэх гэсэн сэдвүүдээр 4 цагийн танхимын болон дадлага сургуулийг зохион байгуулан ажиллалаа. Тус сургалтанд нийт 28 ажилтан, алба хаагч нар хамрагдлаа.

50444240_232700030951654_5247699180939378688_nIMG_0122 IMG_0157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>