Monthly Archives: February 2015

Хүн ам нийгмийг хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний бүтэц” болон “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журмын” талаар танхимын сургалтыг АЗДТГ-н хурлын зааланд зохион байгуулав.

66666666666 SAM_45548888

        Хэлтсийн орлогч дарга, онцгой байдлын хошууч С.Сэргэлэнбаатар, Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн онцгой байдлын дэслэгч М.Эрдэнэсайхан нар “Хүн ам нийгмийг хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд Дэлгэрэнгүй

Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 23 дугаар ангийн захирагч онцгой байдлын дэслэгч Д.Эрхэмбаатар ГУТОТС-ын Олон улсын хэмжээний спортын мастер боллоо.Онцгой байдлын хэлтсийн нийт алба хаагчдаас ажлын өндөр амжилт хүсье.

SAM_4533333 SAM_45622222

Дорноговь аймгийн “Тэргүүний ажилтан”-аар ССУСАХМэргэжилтэн онцгой байдлын дэслэгч Д.Батчимэг шагнагдлаа.

SAM_453566 0001

Дорноговь аймгийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Онцгой байдлын хэлтсийн ССУСАХМэргэжилтэн онцгой байдлын дэслэгч Д.Батчимэг шагнагдлаа.

УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛЖ, АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

            Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчдын сахилга хариуцлага, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн удирдлагын хяналтын тогтолцоог сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх аян зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй