Category Archives: Удирдамж

УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛЖ, АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

            Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчдын сахилга хариуцлага, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн удирдлагын хяналтын тогтолцоог сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх аян зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ОНЦ ЧУХАЛ ОБЪЕКТ БОЛОН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

       Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Улсын онц чухал объект, төр захиргааны байгууллагуудын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал хэрхэн хангагдаж байгааг 2015 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс 16-ны өдрийг хүртэл хугацаанд шалгав. Дэлгэрэнгүй