Сайн үйлсийн аян зохион байгуулав.

Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 33 дугаар анги, Эрэн хайх аврах бүлэг, Улаан Загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран Сайншанд сумын 6-р багийн өрх толгойлсон 3 хүүхэдтэй иргэн Б.Мөнхчулуун, мөн тус багийн 6 хүүхэдтэй иргэн Н.Батмөнх нарын айл өрхөд сайн үйлсийн аян зохион байгуулав.

IMG_4684 IMG_4669

Сайншанд сумын 4,6,7 дугаар багийн иргэдэд “Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ”, “Газар хөдлөлт” сэдвээр 3 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд тус багуудын 110 иргэд хамрагдлаа.

IMG_2849 IMG_2838

Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа “Аврагч” биеийн тамир, спорт хорооноос “Аврагч” биеийн тамир, спорт хорооны дасгалжуулагч багш, ахмад Ч.Энхтүвшин бие бялдрын ерөнхий хөгжил, 12 чанарыг хөгжүүлэх 2 өдрийн сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 09-10-ний өдрүүдэд Онцгой байдлын газрын 48 албан хаагчдад зохион байгууллаа.
Сургалтын төгсгөлд бие бялдрын хөгжлийн сорил шалгалтыг авч, амжилттай дүн үзүүлж, дасгал хөдөлгөөнийг бусдыгаа манлайлан суралцсан 16 албан хаагчид бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн анхан шатны хичээл заах “Сургагч офицер, ахлагч”-ийн эрхийн батламжийг гардууллаа. Эдгээр албан хаагчид нь цаашид албан хаагчдын бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн 12 чанарыг хөгжүүлэх сургалт, дадлагыг өөрийн анги байгууллага дээрээ тасралтгүй зохион байгуулах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Ирээдүй хойч үедээ цэнгэг агаар, эрүүл амьдралыг бэлэглье” уриатайгаар мод тарив.

     Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан дэвшилтэд техник технологи инновацийг нэвтрүүлж, ногоон амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэн аймгийн хэмжээний ногоон байгууламжийг 3 дахин нэмэгдүүлэн газрын доройтлыг бууруулж, цөлжилтийг сааруулах гэсэн тэргүүлэх зорилтын хүрээнд аймгийн хэмжээнд “Ирээдүй хойч үедээ цэнгэг агаар, эрүүл амьдралыг бэлэглье” уриатайгаар 2017.04.21-ны өдөр  аймгийн төв сааданд   Онцгой байдлын газрын хамт олон 100 ширхэг модыг тарилаа.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Улаан Загалмайн хороотой хамтран дунд шатны хорооны дэргэдэх “Гамшгийн үед ажиллах” сайн дурын гишүүдэд “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Газар хөдлөлтийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сэдвээр 3 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулав.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 18015980_1678310532180892_996760320_o

Дорноговь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ХАБЭА-ын асуудал хариуцсан ажилтнуудад “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль тогтоомжоор 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулав. Уг сургалтанд 52 ажилтан хамрагдав.

18043062_1678291652182780_2008277567_o 18013011_1678293305515948_1196864042_o

Мандах суманд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн команд штабын дадлага сургуулийг зохион байгуулав.

        МУ-ын Шадар Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2017 оны үйл ажиллагааны  гэрээ болон аймгийн нийгэм эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус аймгийн Мандах суманд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн команд штабын дадлага сургуулийг 2017 оны 03 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулж сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн удирдлага, томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгаас хамгаалах мэдлэг,  ур чадварыг  сайжруулах  дадлага сургуулийг зохион байгуулав.

IMG_3835 IMG_3857

      “Сум, багийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн үеийн удирдлага зохион байгуулалт” сэдэвт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн үйл ажиллагаанд сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн удирдлага, томилгоот бүрэлдэхүүн нийт томилгоот бүрэлдэхүүн, техник хэрэгсэл  дайчлагдан үүрэг гүйцэтгэв.

IMG_3921 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_3882